Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 – 16.00 uur
Uitsluitend tekstbericht voor afspraken

Kinderfysiotherapie (tijdelijk niet beschikbaar)

Alle kinderen moeten vanaf de geboorte veel leren en kinderen leren voornamelijk spelenderwijs. Door te bewegen ontwikkelen ze hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan komen door een aandoening aan houding of bewegingsapparaat, zintuigen, zenuwstelsel of een tekort aan motorische ervaring. Deze kinderen hebben hulp nodig om vaardigheden waar zij moeite mee hebben aan te leren. Bij elke leeftijd horen andere motorische vaardigheden.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegen van kinderen tussen 0-18 jaar.
De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt kinderen, maar geeft ook voorlichting, advies aan ouders/verzorgers, verwijzers en andere mensen uit de omgeving van het kind, zoals peuterleidsters, leerkrachten en andere instanties.


De behandeling door onze kinderfysiotherapeut zal er in de meeste gevallen op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby's en peuters van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Wilt u weten wat onze kinderfysiotherapeut voor uw kind kan betekenen?

Onze kinderfysiotherapeut

Fysiotherapie:
Bewegen is de Spil in je leven.

Ieder jaar gaan 2,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut omdat zij problemen hebben met bewegen. Onze fysiotherapeuten staan klaar om u te helpen.

Wat onze patiënten zeggen