Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 – 16.00 uur
Uitsluitend tekstbericht voor afspraken

Longfysiotherapie

COPD is een verzamelnaam voor diverse longaandoeningen, met een vernauwing van de luchtwegen als kenmerk. Die vernauwing maakt ademhalen moeilijker. Mensen met COPD hoesten geregeld en geven vaak slijm op. Ook kortademigheid bij inspanning is een bekend verschijnsel. Patiënten kunnen geregeld luchtweginfecties hebben, waardoor hun conditie verder achteruitgaat. Dit laat zien dat COPD grote invloed op het dagelijks leven kan hebben.

COPD-fysiotherapie

Als u last van hoestbuien of benauwdheid krijgt na inspanning, is een afname van lichamelijke activiteiten begrijpelijk. Toch is het juist belangrijk om uw conditie in stand te houden. Dus bij benauwdheid: meer bewegen. Speciaal voor mensen met COPD is er een beweegprogramma ontwikkeld. COPD-fysiotherapie leert u omgaan met COPD en helpt u om uw longfunctie, spierfunctie en inspanningscapaciteit zoveel mogelijk op peil te houden. Op een verantwoorde manier werkt u onder begeleiding van een longfysiotherapeut aan uw conditie waardoor kortademigheid wordt tegengegaan. U leert wat u juist wel en beter niet kunt doen.

Het is zeer belangrijk te leren dat minder = meer opgaat in deze trainingen. Ook de juiste adem- en hoesttechnieken komen aan bod net als ontspanningsoefeningen. Alles om een nieuwe longaanval te voorkomen en uw conditie zo goed mogelijk te houden of op peil te brengen.

Vergoedingen

Fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage (2023: € 385,-) is wel van kracht. Het maximaal aantal behandelingen dat jaarlijks wordt vergoed hangt af van de zwaarte van de aandoening. De longarts of de longfysiotherapeut stelt dit vast.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Onze COPD-fysiotherapeuten

Fred Hubregtse
Ellen Wilmink