Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 – 16.00 uur
Uitsluitend tekstbericht voor afspraken

Beweegprogramma's

Een beweegprogramma van Salland Zorgverzekeringen richt zich op het ontwikkelen van een gezonde en actieve leefstijl. Als na een intakegesprek met uw zorgverlener blijkt dat u in aanmerking komt voor deelname aan een beweegprogramma, stelt de therapeut aan de hand van uw persoonlijke situatie een programma op. 

Een beweegprogramma vindt in groepsverband plaats en duurt ongeveer drie maanden. Fitness valt hier niet onder. 

Meer informatie over onder andere vergoedingen vindt u hier