Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 – 16.00 uur
Vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Psychologie binnen de Spil

Anne Kooij werkt op dinsdag en donderdag bij de Spil.

W: www.psychologendeventer.nl
T:  0570 - 62 97 22
E: contact@vanrijtenkooij.nl

 

Met welke klachten kunt u bij ons terecht? Wij richten ons op psychologische begeleiding van mensen die merken dat zij hun klachten niet meer de baas zijn. U kunt daarbij denken aan uiteenlopende klachten/problemen zoals:

 • Lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn of benauwdheid waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden.
 • Depressie.
 • Psychische klachten zoals angsten, schuldgevoelens, somberheid.
 • Dwanghandelingen.
 • Fobische klachten.
 • Relatie- en gezinsproblemen.
 • Problemen met het werk (zoals overspannenheid en burnout-verschijnselen), studie of juist problemen met werkloosheid.
 • Moeilijkheden met de opvoeding van de kinderen.
 • Levensfasegebonden problematiek.
 • Problemen rondom rouwverwerking.
 • Problemen bij het leren omgaan met een ernstige, lichamelijke ziekte.

Kern therapeutische begeleiding
Wij kunnen snel meekijken met wat er met u aan de hand is. Kenmerkend voor onze werkwijze is onze klachtgerichte aanpak in het ‘hier en nu’. Daarmee bedoelen we dat wij uitgaan van uw vraag en uw klacht. 
Er wordt niet dieper gegraven dan noodzakelijk is. Wel kunnen verbindingen gelegd worden met patronen uit het verleden, maar de verandering komt tot stand door in het heden te werken. Bovendien wordt in de therapie niet alleen gekeken naar fouten en zwaktes. Integendeel, wij richten ons ook op uw sterke kanten, talenten en mogelijkheden. Hoe die weer meer aan te boren.


Daarbij kan het zinvol zijn thuis aan opdrachten te werken. Op die manier leert u naar u zelf te kijken: wat voelt, denkt of doet u bij bepaalde gebeurtenissen? Of u leert zich meer te ontspannen op angstige momenten. Zo merkt u dat u stapje voor stapje meer durft te ondernemen. Binnen de Spil vinden ook gecombineerde behandelingen plaats. Zo kunt u bij burn-out of obesitas bij meerdere disciplines terecht, die op hun specifieke vakgebied u van dienst kunnen zijn. Juist omdat deze disciplines ‘in huis’ beschikbaar zijn, vindt ook meer optimale afstemming plaats. Iets dat u ten goede komt. De psychologische begeleiding, die wij bieden, is kortdurend, dat wil zeggen: variërend van gemiddeld 5 tot 12 gesprekken. Aan het einde van de behandeling hoeven klachten niet volledig verdwenen te zijn, maar wel zodanig hanteerbaar dat het voor u mogelijk is de verandering in de gewenste richting zelfstandig verder op te pakken en voort te zetten. Wanneer duidelijk is dat de begeleiding langerdurend zal zijn – we spreken dan over psychotherapie – dan is dat mogelijk bij Han van Rijt. Als begeleiding van onze kant niet mogelijk is, wordt nagegaan welke ondersteuning voor u wel het meest geschikt is.

Werkplekken
Wij zijn naast de Spil op nog werkzaam op het Gezondheidscentrum Borgele Dreef 1b, 7414 EA te Deventer.


Kosten
Sinds 1 januari 2008 is de eerstelijns psychologische zorg (maximaal acht zittingen per jaar) in uw basisverzekering opgenomen. Naast de basisverzekering vergoeden de meeste verzekeraars vaak nog een aantal extra zittingen in hun aanvullende verzekeringen/polissen. Wij raden u aan bij uw eigen zorgverzekeraar na te vragen wat de uiteindelijke exacte vergoeding in uw geval is.

Extra aandachtsgebieden
Naast Individuele begeleiding aan (ex-)kankerpatiënten bieden wij ook gezinsbegeleiding aan.

Ontwikkelen gevarieerd programma-aanbod voor (ex-)kankerpatiënten
Enkele jaren hebben we in de Spil het Programma Herstel en Balans aangeboden. Dit programma is bedoeld voor kankerpatiënten bij wie de medische behandeling is afgerond en bij wie een goede prognose gegeven is. Het programma richt zich zowel op persoonlijke versterking als op verbetering van de lichamelijke conditie en belastbaarheid zodat de (ex) patiënt zijn/haar leven weer opnieuw en optimaal vorm kan gaan geven.

Vanaf 2009 bieden wij samen met andere disciplines in de Spil nieuwe programma’s voor (ex-)kankerpatiënten aan, waarbij naast enkele vaststaande programma-onderdelen, de groepsleden zelf meer nadrukkelijk bepalen welke onderdelen men nog meer wil volgen.

Trainingen
Wij verzorgen voor diverse doelgroepen trainingen op maat, bijvoorbeeld op het gebied van verbetering van communicatieve vaardigheden en assertiviteit.

Hello world!

Overige pagina's