Laatste Nieuws

Disclaimer

Door middel van deze website wil Paramedisch Centrum de Spil u informeren over haar centrum en de behandelingen die daar worden uitgevoerd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Paramedisch Centrum de Spil spant zich in de om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Paramedisch Centrum de Spil sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Paramedisch Centrum de Spil worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Paramedisch Centrum de Spil heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, geluid behoren toe aan Paramedisch Centrum de Spil en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website mag niets van deze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paramedisch Centrum de Spil.

E-mail disclaimer
Emailberichten gaan uit van Paramedisch Centrum de Spil en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Berichten kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze email, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. Wij zijn niet verantwoordelijk en wijzen iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze email. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van virussen.
Contact De Spil
Paramedisch Centrum De Spil
Draaiomsweg 46a
7431 CX Diepenveen
Nummers
Telefoon: 0570-591144
Fax: 0570-590800
Emailadressen
Contact opnemen
fysio@despil.com
 
Algemene informatie
info@despil.com
Powered by Idas Internet & ICT    Login